Dienstag, 11. November 2014

Heute in Beuthen. Vertreter der DFK Ortsgruppe Ruda O/S und des Vereins Personen der schlesischen Nationalität vor dem sanierungsbedürftigen Kriegerdenkmal in Karf.

Dzisiaj w Bytomiu. Przedstawiciele Koła DFK z Rudy Śląskiej i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej przed wymagającym renowacji pomnikiem poległych w I wojnie światowej w Karbiu.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen