Sonntag, 20. Oktober 2013

Kartoffelfest

Bei hervorragendem Herbstwetter feierten die Ortsgruppen Schwientochlowitz und Ruda O/S das zweite Kartoffelfest. Es wurde ein "Kartoffelquiz" für den beiden Ortsgruppen durchegführt, in dem die beiden Gruppen ihr reiches Wissen rund um das Thema Kartoffel bewiesen hatten. Es wurde auch ein Vortrag über die Bedeutung der Kartoffel in der preußischen Vergangenheit und in der Gegenwart gehalten. Nicht nur die Kinder nahmen an verschiedenen, zahlreichen  Kartoffelwettbewerben teil. Das Kartoffelfest ging mit einem Lagerfeuer aus. Das Projekt wurde im Rahmen des VdG - Projekts "Konsolidierung der Begegnungsstätten" realisiert.

 Przy pięknej jesiennej pogodzie Koła DFK ze Świętochłowic oraz Rudy Ślaskiej świętowały po raz drugi "Święto kartofla". Dla dwóch Kół przeprowadziliśmy "quiz ziemniaczany", podczas którego obydwie grupy udowodniły bogatą wiedzę na temat ziemianka. Była też możliwość wysłuchania wykładu o znaczeniu kartofla w pruskiej przeszłości oraz teraźniejszości. Nie tylko dzieci uczestniczyły w różnych, licznych konkurencjach z ziemniakiem w roli głównej. Święto kartofla zakończyliśmy ogniskiem. Projekt zrealizowano w ramach projektu VdG "Ożywienie domów spotkań".

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen