Donnerstag, 19. Mai 2011

Karl Godulla

Jedną z dzielnic Rudy Śląskiej jest Godula. Pewnie większość z nas wie, że nazwa pochodzi od nazwiska jednego z największych i najbogatszych górnośląskich przemysłowców XIX wieku. Co jeszcze wiemy o tym człowieku? Czy nazwa dzielnicy zapisywana jest poprawnie? Zobaczcie i oceńcie sami.

Karl Godulla ist am 8. November 1781 in Makoschau, heute Zabrze als Sohn eines Jagdhüters in bescheidenen Verhältnissen zur Welt gekommen. Er begab sich in die Dienste des GrafenCarl Franz von Ballestrem, der den intelligenten, ehrgeizigen und geschäftstüchtigen jungen Mann förderte.
Durch die Einführung der industriellen Gewinnung von Zink aus den reichen Galmeierzvorkommen Oberschlesiens erlangte er ein großes Vermögen. Godulla ließ Zinkhütten errichten und neue Bergwerke aufschließen. Als er starb, gehörten ihm 80 Zinkbergwerke, 4 Zinkhütten sowie 48Steinkohlengruben. Hinzu kam noch ein beträchtlicher Landbesitz.
Godulla war sparsamer Mensch, der lieber in seinem Holzhäuschen in Ruda als in seinem Schloss Schomberg wohnte.
Karl Godulla blieb kinderlos und unverheiratet. Er nahm das Arbeiterkind Johanna Gryzik an Kindes statt an. Nach seinem Tode, am 6. Juli 1848 wurde er in der Kirche zu Schomberg beigesetzt. Seine Adoptivtochter Johanna Gryzik von Schomberg-Godulla heiratete den Grafen Hans-Ulrich von Schaffgotsch.

Karl Godulla przyszedł na świat 8 listopada 1781 roku w Makoszowach, obecnej dzielicy Zabrza. Był synem myśliwego, wyhowanym w skromnych warunkach bytowych. Był w służbie górnośląskiego przemysłowca Carla Franza von Ballestrema, który wspierał młodego, inteligentnego, ambitnego i przedsiębiorczego  Godullę. Początkowo związany był z hutami cynku, stąd też nazywany „królem cynku”. Zgromadzony majątek pozwolił mu na otwieranie kolejnych  hut cynku i kopalń. W dniu śmierci Godulla był właścicielem 80 kopalń cynku, 40 hut cynku oraz 48 kopalń węgla kamiennego. Ponadto był właścicielem ogromnego obszaru ziemsiego, jak Orzegów, Szombierki, Bujaków, Bobrek oraz Paniowy.
Godulla uchodził za człowieka oszczędnego, który chętniej spędzał czas w swoim drewnianym domku w Rudzie niż na zamku.
Karl Godulla nigdy się nie ożenił i pozostał bezdzietnym. Adoptował córkę robotnika Johannę Gryzik.
Po jego śmierci 6 lipca 1848 roku we Wrocławiu został pochowany w kościele w Szombierkach. Jego przybrana córka Johanna Gryzik von Schomberg-Godulla poślubiła innego bogatego hrabiego, przemysłowca z Górnego Śląska Hansa-Ulricha von Schaffgotscha.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen